مشخصات فایل(مقاله نور در تئاتر شاعرانه)

بخشی از متن اصلی : نور در تئاتر شاعرانه بسیار اهمیت دارد. نور یک تداعی گر قویست. نور می تواند یکی از زبان های شاعرانه صحنه باشد. آپیا (Adolph Paaia 1862-1928) در سال 1895 مهمترین کتابش موسیقی و صحنه پردازی را نوشت – که در آن اصلاحات پیشنهادی اش برای ...
مشخصات فایل(مقاله نور در تئاتر شاعرانه)|39014366|sale58|نور در تئاتر,نور شاعرانه,شاعرانه,نور,تئاتر,تئاتر شاعرانه ,تحقیق تئاتر شاعرانه ,بررسی تئاتر شاعرانه,مقاله تئاتر شاعرانه ,پروژه تئاتر شاعران,تحقیق در مورد تئاتر شاعران ,دانلود تحقیق تئاتر شاعرانه,پایان نامه پیرامون تئاتر شاعرانه
با ما همراه باشید با موضوع مقاله نور در تئاتر شاعرانه

بخشی از متن اصلی :
نور در تئاتر شاعرانه بسیار اهمیت دارد. نور یک تداعی گر قویست. نور می تواند یکی از زبان های شاعرانه صحنه باشد.
آپیا (Adolph Paaia 1862-1928) در سال 1895 مهمترین کتابش موسیقی و صحنه پردازی را نوشت – که در آن اصلاحات پیشنهادی اش برای هنر صحنه پردازی را به تفصیل شرح داده بود. در همین کتاب بود که او از تئاتر فضا، نه تئاتر ظواهر، طرفداری کرد و نوشت که در زیگموند «نیازی نداریم که جنگلی را نمایش دهیم با آنچه باید به تماشاگر ارائه بدهیم، وجود مردی در فضای جنگل است به آپیا اولین کسی بود که در باره نورپردازی صحنه، بر اساس امکانات نورهای متحرک روی دکورهایی ساده، غیرقابل نمایش و رنگهای خنثی، نظریه ای کامل تدوین کرد. آپیا همچنین نخستین کسی بود که لزوم دیداری کردن حال و فضای نمایشنامه؛ اهمیت تذکاری که در مخیله ی تماشاگر تکامل می یابد. تاثیر کار بازیگری که در فضای گسترده کم نور یا نور موضعی دیده می شود؛ و اهمیت «فضا-صحنه» و شکل های اسنتزاعی تری از هنر صحنه ای را نشان داد. او تنها امکان نورپردازی موضعی، بلکه استفاده از منظر نورپردازی شده را نیز پیش بینی کرد.
نور برای آپیا یک نقاشی کننده ی عالی صحنه بود. نور به تنهایی تعریف و انشاء می کرد. کیفیت واقعی پاسخ احساس ما، چنانکه امروز می دانیم با میزان و کیفیت نوری که در صحنه به کار می رود، می تواند حاصل شود. از نظر آپیا، نور تنها آنچه را که در صحنه اتفاق می افتاد روشن می کرد، بلکه حالت های احساسی یک صحنه را نیز لحظه به لحظه به نمایش درمی آورد که مستلزم نورپردازی استادانه است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 75


مطالب دیگر:
🔥انجمن های علمی و صنفی فاوا در ایران🔥انجیر🔥اندازه گیری دوز بیمار در CT🔥اندازه گیری وقوع بیماری ها🔥اندازه گيری درعلوم وابزارهای آن🔥اندیشه های سیاسی شهید مطهری🔥اندیشه های مربوط به یادگیری در روانشناسی عمومی🔥انرژی وتبدیل های آن🔥انرژی ها و نیروهای اتصال🔥انرژی های مثبت🔥انرژی🔥انسا ن های اولیه🔥انسان سالم محور توسعه جهانی🔥انسان طبيعت معماري مباني و چهارچوب درس🔥انضباط ترافیکی🔥انفجار مواد منفجره با استفاده از چاشنی الکتريکی و دستگاه اکسپلودر🔥انفورماتیک پزشکی 1🔥انواع بیماریهای قلبی و روش های درمان آنها🔥انواع پژوهش🔥انواع پوششهای سقف های شیبدار🔥انواع خرابيهاي بتن🔥انواع دودكش🔥انواع سد و سرریز🔥انواع سیستم عاملهای موبایل🔥انواع شرکتها