مشخصات فایل(پاورپوینت تبدیل مشکل به مسئله)

مقدمه : 1 - طرح مسئله :‌ پژوهش از مواجهه محقق با مشکل آغاز مى‌شود،‌اما توقف در سطح مشکل و فراتر نرفتن از آن،‌ فرآيند پژوهش را به انحراف مى‌کشاند. مفهوم و اهميت تمايز مشکل و مسئله را که غالبا مورد توجه قرار نمى‌گيرد را پيشتر بيان کرديم اينک از راه‌ها ...
مشخصات فایل(پاورپوینت تبدیل مشکل به مسئله)|39014361|sale58|فنون تبدیل مشکل به مسئله ,پاورپوینت تبدیل مشکل به مسئله ,تبدیل مشکل به مسئله,مشکل,مسئله,پاورپوینت مدیریت,مدیریت مسئله,مدیریت مشکل,تحقیق مدیریت,بهبود كيفيت
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت تبدیل مشکل به مسئله

مقدمه :
1 - طرح مسئله :‌ پژوهش از مواجهه محقق با مشکل آغاز مى‌شود،‌اما توقف در سطح مشکل و فراتر نرفتن از آن،‌ فرآيند پژوهش را به انحراف مى‌کشاند. مفهوم و اهميت تمايز مشکل و مسئله را که غالبا مورد توجه قرار نمى‌گيرد را پيشتر بيان کرديم اينک از راه‌ها و روش‌هاى عبور از مشکل به مسئله مى‌پرسيم. با چه فنونى مى‌توان مشکل را به مسئله دقيق، واضح و متمايز تبديل کرد؟ با چه آزمون‌هايى مى‌توان نسبت به تشخيص درست مسئله اطمينان يافت؟ چگونه مى‌توان مهارت و توانايى تشخيص دقيق مسئله را به دست آورد؟
2 - فنون و فرآيند تشخيص مسئله : تشخيص مسئله فرآيندى است که آغاز آن مواجهه محقق با مشکل است و گام پاياني، صورتبندى دقيق مسئله مى‌باشد. واسطه بين گام نخست و گام پايانى مرحله مهم اما غالبا مورد غفلتى است که آن را مرحله تبديل مشکل به مسئله مى‌ناميم. تبديل مشکل به مسئله خود در واقع فرآيندى است مرکب از شش فرمان. هر فرمان در واقع فن يا فنونى را به ميان مى‌آورد. در بيان فنون،‌به آزمون‌هايى اشاره مى‌کنيم که محقق به وسيله آنها پايبندى خود را به فرامين ارزيابى کند. مجموعه فرآيند‌ها،‌فرامين‌،‌فنون و آزمون‌‌هاى مربوط را دستور نامه تبديل مشکل به مسئله مى‌ناميم.

موضوعات :
1- تمرینات و مثال ها
2- مدل مفهومي (conceptual model ) بهبود كيفيت
3- مدل اجرايي (PRACTICAL MODEL ) بهبود كيفيت
4- تشريح روش‌ها
5- توضيح ابزارها و فنون
و....مطالب دیگر:
📒دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک 58 صفحه📒چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک📒پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ریسک📒ادبیات نظری و پیشینه تجربی ریسک📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب 57 صفحه📒تئوری های مدرن و فرامدرن پرتفوی و شکل گیری مفهوم ریسک نامطلوب و مطلوب📒ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها📒پاورپوینت آشنایی با مرکز داوری ایکسید (ICSID)📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار و تمرکز مالکیت 48 صفحه📒بررسی و تشریح حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه📒طبقه بندی و تشریح کامل اختلال های اضطرابی بر مبنای DSM-5📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار مالکیت و تئوری ها 55 صفحه📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک و انواع آن 29 صفحه📒دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری 50 صفحه📒چارچوب نظری و پیشینه پژوهش یادگیری📒پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه یادگیری📒ادبیات نظری و پیشینه تجربی یادگیری📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های یادگیری 49 صفحه📒بررسی و تشریح دیدگاه ها و نظریه های یادگیری📒دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت 52 صفحه📒پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فراشناخت📒چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فراشناخت📒ادبیات نظری و پیشینه تجربی فراشناخت📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق مولفه های فراشناخت 51 صفحه📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش 33 صفحه