مشخصات فایل(پاورپوینت شروع حرکت به سوی تعالی سازمانی)

شروع حرکت به سوی تعالی سازمانی : گام 1- انتخاب مدلی جهت حرکت به سمت تعالی سازمانی گام 2-آموزش مدل انتخاب شده به همسفران مسیر حرکت به سمت تعالی سازمانی گام 3-تعیین وضع موجود (انجام خودارزیابی بر اساس مدل انتخاب شده و آگاهی نسبت به فاصله با وضع مطلوب) ...
مشخصات فایل(پاورپوینت شروع حرکت به سوی تعالی سازمانی)|39014354|sale58|پاورپوینت آماده مدیریت,مزایای خودارزیابی,پاورپوینت تعالی سازمان,مدیریت تعالی سازمان,سفر به سمت تعالی سازمان,تعالی سازمان,چرخه PDCA,خودارزیابی,مزایای خودارزیابی برای سازمان,مدل های تعالی سازمان,دانلود پاورپوینت تعالی سازمان,دانلود پاورپوینت
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت شروع حرکت به سوی تعالی سازمانی

شروع حرکت به سوی تعالی سازمانی :
گام 1- انتخاب مدلی جهت حرکت به سمت تعالی سازمانی
گام 2-آموزش مدل انتخاب شده به همسفران مسیر حرکت به سمت تعالی سازمانی
گام 3-تعیین وضع موجود (انجام خودارزیابی بر اساس مدل انتخاب شده و آگاهی نسبت به فاصله با وضع مطلوب)
گام 4-کاهش شکاف وضع موجود با وضع مطلوب (از طریق تعریف پروزه های بهبود جهت تدوین و یا تصحیح رویکرد های سازمانی)
گام 5- ادامه سفر بسمت تعالی با تکرار گام های 3 و 4

فهرست موضوعات :
1- سازمان متعالی چه اهدافی دارد؟
2- سازمان متعالی از نگاه مدیران:
3- سازمان متعالی از نگاه مشتریان:
4- سازمان متعالی از نگاه جامعه:
5- شروع حرکت به سوی تعالی سازمانی :
6- هدف از به کارگیری مدل های تعالی سازمانی چیست؟
7- خودارزیابی
8- مزایای خودارزیابی برای سازمان
9- روش های خودارزیابی
10- رویکرد پرسش نامه
11- رویکرد کارگاهی
12- رویکرد پروفرما
13- نمونه ای از یک پروفرما
14- رویکرد شبیه سازی جایزه
15- چرخه PDCA
16- هدف
17- فرآیند هدف گذاری
18- اجرا
19- پایش و بازنگری
20- بهینه کاوی
21- تعریف بهینه کاوی
22- چرخه بهینه کاوی


مطالب دیگر:
🔑دانلود مقاله فلسفه طبیعت در غرب🔑دانلود تحقیق نقش خط در ایجاد فضای تجسمی🔑دانلود تحقیق تركیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی اسلامی🔑دانلود تحقیق عوامل موثر در انتخاب رنگ🔑دانلود تحقیق معرق کاری🔑دانلود تحقیق چهره پردازی و صحنه آرایی از دیدگاه هنر گرافیک در شاهنامه🔑دانلود تحقیق شرح مختصری از شاهنامه🔑دانلود تحقیق تحول تمدن های مختلف و انگیزه فراز و نشیب آنها🔑الگوریتم pso🔑دانلود مقاله اختلاط بتن از انتخاب مصالح اولیه تا سازه نهایی مشكلات سه راه🔑دانلود تحقیق بررسی مصرفی بناها🔑دانلود تحقیق سنگ بوكسیت🔑دانلود تحقیق فرم در معماری🔑دانلود تحقیق كاربرد استراتژیكی بكارگیری تابع كیفیت در صنعت راه‌ و ساختمان و عمران🔑دانلود تحقیق معماری پل ها در شهرهای مختلف🔑دانلود تحقیق معماری سلجوقیان🔑دانلود تحقیق باستان شناسی و هنر اشكانی🔑دانلود تحقیق سیاستهای مسكن در اروپا🔑دانلود تحقیق اشكالات مسكن های مدرن🔑دانلود تحقیق آجر و بلوک های بتنی🔑تحقیق تحلیل یک دال تعمیر شده تخت مبتنی (لكه گیری شده) به روش اجزاء محدود🔑دانلود تحقیق معماری نمادین🔑دانلود تحقیق مناره ها🔑دانلود تحقیق معماری پل ها🔑دانلود تحقیق معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی